Kiểm định cho các dự án tai các KCN

ETS tiếp tục đồng hành cùng các công ty xây lắp điện hoàn thành công tác thí nghiệm, kiểm định và đóng điện an toàn cho các dự án xây mới.