ĐƯỢC CHẤP NHẬN ISO/IEC/17025 VỀ PHÒNG LAB

✅Sau thời gian theo dõi và đánh giá, VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỀ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG (AOSC) đã chính thức công nhận phòng Thí nghiệm kiểm định của Công ty TNHH GIẢI PHÁP KỸ NGHỆ NĂNG LƯỢNG (ETS LTD,. com) đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 – Vilat 1.1106 cho các hoạt động thử nghiệm và kiểm định thiết bị điện – điện tử.
✅Đội ngũ kỹ sư ETS đã làm việc hết mình để đáp ứng những yêu cầu khắc khe của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Thành quả này dành cho tất cả cán bộ công nhân viên đã và đang làm việc tại ETS.