Hoàn thành thí nghiệm cụm Solar Rooftop tại miền nam

Được sự tin tưởng của chủ đầu tư, chúng tôi hoàn thành công việc bảo dưỡng, kiểm định theo tt39/BCT cụm 21MWp tại miền Nam.