Thí nghiệm đáp ứng tần số, điều khiển điện áp NMĐG V1.3 Trà Vinh (REE Corp)

Được sự tin tưởng của Tổng công ty REE Energy (REE Corp), vào ngày 11/11/2022 ETS đã hoàn thành công tác thí nghiệm ĐK điện áp và Đáp ứng tần số với Trung Tâm điều độ htđ Quốc Gia, đây là những phép thử cần thực hiện theo QĐ 25 ĐTDL, qua đó xóa tồn tại cho nhà máy. Chân thành cảm ơn sự phối hợp của TTDD HTĐ QG và NMĐG V1.3 Trà Vinh giúp đỡ ETS hòan thành công tác.