Thí nghiệm tủ RMU 35kV ở nhà máy điện gió

Trong quá trình sản xuất vận chuyển lắp đặt tại công trường, xảy ra các vấn đề nghiêm trọng dẫn đến cháy nổ, gây nguy hiểm cho người và thiết bị, nên việc thí nghiệm tại công trường là cần thiết.