Thí nghiệm mạch và relay dự án cải tạo đường dây NMĐMT BIM – VĨNH TÂN 2 – VĨNH HẢO

Công ty Sài Gòn Gia Định: Dự án cải tạo đường dây NMĐMT BIM – VĨNH TÂN 2 – VĨNH HẢO