Sản phẩm bán chạy

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline: 0901 - 999 - 472

0901 - 999 - 472

huyhd.ets@gmail.com

Thống kê truy cập

Chi tiết sản phẩm

DAO CÁCH LY CAO THẾ S&S POWER

Mã Sản Phẩm:
Giá:

Cầu Chì, Dao Cách Ly

I. Giới thiệu

– Dao cách ly:

+ Nhiệm vụ chủ yếu của dao cách ly là tạo ra khoảng hở  cách điện trông thấy được giữa bộ phận  đang mang điện và bộ phận cắt điện. Dao cách ly chỉ để đóng cắt khi không có dòng điện;

+ Dao cách ly được chế tạo với nhiều cấp điện áp khác nhau, 1 pha hay 3 pha, lắp đặt trong nhà và ngoài trời;

+ Dao cách ly được chọn các điều kiện định mức: dòng và áp cùng điều kiện ổn định động và ổn định nhiệt.

– Cầu chì:

Cầu chì là khí cụ điện để bảo vệ mạch điện khi ngắn mạch. Thời gian cắt của cầu chì phụ thuộc vào vật liệu làm dây chảy. Cầu chi là thiết bị bảo vệ đơn giản, rẽ tiền nhưng độ nhạy kém nó chỉ tác động khi dòng lớn hơn định mức nhiều lần (chủ yếu là dòng ngắn mạch).

II. Lựa chọn dao cách ly, cầu chì

a) Các điều kiện chọn dao cách ly (DCL)

STT

Đại lượng chọn và kiểm tra

Điều kiện

Ký hiệu

1

Điện áp định mức UdmDCL >= UdmLĐ

kV

2

Dòng điện định mức IdmDCL >= Icp

A

3

Dòng điện ổn định động Iđ.dm >= Ixk

kA

4

Dòng điện ổn định nhiệt Inh.dm  >= I∞

kA

b) Các điều kiện chọn cầu chì (CC)

STT

Đại lượng chọn và kiểm tra

Điều kiện

Ký hiệu

1

Điện áp định mức UdmDCL >= UdmLĐ

kV

2

Dòng điện định mức Idmcc >= Icb

A

3

Dòng cắt định mức Ic.dm >= I’’

kA

4

Công suất cắt định mức Scdm >= S’’

MVA

c) Các điều kiện chọn máy cắt phụ tải (CDPT + CC)

STT

Đại lượng chọn và kiểm tra

Điều kiện

Ký hiệu

1

Điện áp định mức UdmDCL >= UdmLĐ

kV

2

Dòng điện định mức IdmDCL >= Icb

A

3

Dòng điện ổn định động Iđ.dm >= Ixk

kA

4

Dòng điện ổn định nhiệt Inh.dm  >= I∞

kA

5

Dòng điện định mức của cầu chì Idmcc >= Icb

A

6

Dòng cắt định mức của cầu chì Ic.dm >= I’’

kA

7

Công suất cắt định mức của cầu chì Scdm >= S’’

MVA

 

Trong đó:

– UdmLĐ : Điện áp định mức của lưới điện;

– Icb: Dòng điện cưỡng bức. Nghĩa là dòng điện làm việc lớn nhất đi qua thiết bị cần kiểm tra, – xác định theo sơ đồ cụ thể;

– I”, I∞: Dòng ngắn mạch siêu quá độ và vô cùng;

– Ixk: Dòng xung kích: Ixk = 1.8 x In;

– S’’: Công suất ngắn mạch: S’’ =  x Utb I’’;

– tnh.dm: Thời gian ổn định nhiệt định mức;

– t: Thời gian quy đổi;

– tc: Thời gian cắt.