Thí nghiệm NMĐ Gió Thái Hòa và trạm cắt 220kV

Ngày 30/08/2021, Nhóm công tác của ETS đã hoàn thiện việc thí nghiệm cho NMĐG Thái Hòa và Trạm cắt Thái Hòa, kịp thời để chủ đầu tư hòa lưới COD.

May be an image of outdoorsMay be an image of one or more people and outdoors

May be an image of outdoors