Thi công cải tạo trạm biến áp 220kV Trà Nóc- TTĐ4

Đội thi công cty ETS thực hiện cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 220kV trong lưới Truyền tải.
Với yêu cầu khắc khe về kỹ thuật, liên quan đến an ninh năng lượng, việc thực hiện các công trình trong lưới truyền tải luôn là vấn đề khó khăn đối với các công ty dịch vụ thi công. Với sự tín nhiệm của Tổng thầu, Bql Các công trình điện và cty TTĐ, ETS tự hào khi được chọn là đơn vị thi công cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ cho trạm biến áp 220kV. Dự kiến công trình sẽ kết thúc vào giữa năm 2022.